Henkilökohtainen konsultointi

Haluatko kehittyä johtajana ja kehittää työympäristöä ja muita elämänalueita?

Teemme johtajuuskoulutuksia 18 vuoden kokemuksella

henkilökohtaisella konsultointi menetelmällä, tavoitteena

on tuoda lisäarvoa työskentelyyn sekä yritysjohtamiseen.

Tarkoitus on lisätä luottamusta johdon toimintaan ja näin

lisätä vaikutusvaltaa sekä kasvattaa johtajuutta ja ajattelutapaa.

Me fokusoimme organisaatiossanne makroon ja te mikroon,

jolloin yhteistyömme saavuttaa suurimman mahdollisen

potentiaalin!

Henkilökohtaisen konsultoinnin avulla voit:

- kehittää kommunikaatiotaitoja

- ymmärtää erilaisia persoonallisuuksia

- tunneskaalan ymmärtäminen

- ymmärtää muita ihmisiä paremmin niin kotona kuin työssäkin

- kehittää jatkuvaa itsekuria

- tehostaa viikkorytmin suunnittelua

- oppia positiivista ajattelua jne.